Audycja "na żywo" z Instytutu Fizyki

20 maja 2009 od godziny 9:00 do 12:00 Radio Bis przeprowadzało audycję "na żywo" z Instytutu Fizyki WFAiIS UMK.

Główny Hall Instytutu przeistoczył sie w tym czasie w studio radiowe, z którego była nadawana. W imprezie uczestniczyli pracownicy, studenci naszego Wydziału, a także uczniowie z zaprzyjaźnionych szkół.

Special teacher's seminar (abstract, photos)

W  dniu 13.05.2009 r. (środa) o godz. 16:30 w sali 20 Instytutu Fizyki
członek zwyczajny Rosyjskiej Akademii Nauk 
Prof. Lew Pitajewski
z Uniwersytetu w Trydencie, Włochy
wygłosił wykład pt.:
"Kondensat Bosego-Einsteina - nowy stan materii"

Kilka informacji o MOSEM

Projekt MOSEM powstał na wynikach projektów SUPERCOMET i SUPERCOMET 2. Trwa od listopada 2007 r. do kwietnia 2010 r.

Brak kompetentnych nauczycieli, szczególnie nauczycieli fizyki powoduje negatywne skojarzenia na temat fizyki, a także utrudnia rekrutację dobrych kandydatów, którzy mogą to zmienić. Sytuacja ta obserwowana jest na szczeblu krajowym i europejskim, co zostało udokumentowane przez liczne badania i konferencje w ostatnich latach.

Projekt MOSEM proponuje uczestniczącym szkołom i nauczycielom zbiór prostych, prowokujących do myślenia eksperymentów. Elektroniczne i drukowane materiały pomocnicze, pliki wideo i animacje wzbudzą w użytkowniku ciekawość. Własnoręczne zbadanie zjawiska i przestudiowanie dostarczonych materiałów motywuje do poszukiwania i uczenia się. Projekt opiera się na wielu poprzednich projektach Leonardo i innych UE, przede wszystkim SUPERCOMET 2.

Subskrybuje zawartość