Kilka informacji o MOSEM

Projekt MOSEM powstał na wynikach projektów SUPERCOMET i SUPERCOMET 2. Trwa od listopada 2007 r. do kwietnia 2010 r.

Brak kompetentnych nauczycieli, szczególnie nauczycieli fizyki powoduje negatywne skojarzenia na temat fizyki, a także utrudnia rekrutację dobrych kandydatów, którzy mogą to zmienić. Sytuacja ta obserwowana jest na szczeblu krajowym i europejskim, co zostało udokumentowane przez liczne badania i konferencje w ostatnich latach.

Projekt MOSEM proponuje uczestniczącym szkołom i nauczycielom zbiór prostych, prowokujących do myślenia eksperymentów. Elektroniczne i drukowane materiały pomocnicze, pliki wideo i animacje wzbudzą w użytkowniku ciekawość. Własnoręczne zbadanie zjawiska i przestudiowanie dostarczonych materiałów motywuje do poszukiwania i uczenia się. Projekt opiera się na wielu poprzednich projektach Leonardo i innych UE, przede wszystkim SUPERCOMET 2.